Κοντινές τοποθεσίες 
Χωριό Temaiku, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Χωριό Nawerewere, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Χωριό Bonriki, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
US Mullinix Airfield WW2, Κιριμπάτι
Bonriki International Airport, Κιριμπάτι
Public Recreation Area, Κιριμπάτι