Κοντινές τοποθεσίες 
Eita Village, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Ambo Village, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Χωριό Bikenibeu, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Public Recreation Area, Κιριμπάτι
Bonriki International Airport, Κιριμπάτι
US Mullinix Airfield WW2, Κιριμπάτι