Κοντινές τοποθεσίες 
Tabwakea Village, Νησιά Line, Κιριμπάτι
Χωριό του Λονδίνου, Νησιά Line, Κιριμπάτι
Κιριτιμάτι, Νησιά Line, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Bridges Point Light, Κιριμπάτι
London Port, Κιριμπάτι
Kiritimati Lagoon, Κιριμπάτι