Κοντινές τοποθεσίες 
Χωριό Μπαϊρίκι, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Ταράβα, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Χωριό Teaoraereke, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Tarawa Atoll Canoe Basin, Κιριμπάτι
Betio Soccer Field, Κιριμπάτι
Main Power Station, Κιριμπάτι