Κοντινές τοποθεσίες 
Χωριό Nawerewere, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Χωριό Bikenibeu, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Χωριό Bonriki, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Bonriki International Airport, Κιριμπάτι
US Mullinix Airfield WW2, Κιριμπάτι
Public Recreation Area, Κιριμπάτι