Κοντινές τοποθεσίες 
Μπερού, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Νικουάου, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Onotoa, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Nuka Lagoon, Κιριμπάτι
Beru Airport, Κιριμπάτι
Tabiang Lagoon, Κιριμπάτι