Các địa điểm lân cận
Beru, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Nikunau, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Onotoa, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Nuka Lagoon, Kiribati
Beru Airport, Kiribati
Tabiang Lagoon, Kiribati

Thời tiết tại Beru, Kiribati

84°
Nhiều mây
Cảm thấy như 93°
·
High85°Low83°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
34
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345