Các địa điểm lân cận
Làng Makin, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Makin, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Butaritari, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Makin Lagoon, Kiribati
Makin Airfield, Kiribati
Reef Flats Fish Traps, Kiribati

Thời tiết tại Làng Makin, Kiribati

85°
Nhiều mây
Cảm thấy như 91°
·
High85°Low83°

Thời tiết sắp tới

Extremely Humid
Thứ Hai trước bình minh
Mưa bụi
Thứ Hai trước bình minh
Mưa nhỏ
29 tháng 6
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
33
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345