Các địa điểm lân cận
Aranuka, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Kuria, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Abemama, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Aranuka Lagoon, Kiribati
Aranuka Airport, Kiribati
Kuria Airfield, Kiribati

Thời tiết tại Aranuka, Kiribati

84°
Nhiều mây
Cảm thấy như 92°
·
High85°Low81°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
46
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345