Các địa điểm lân cận
Làng Rawannawi, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Marakei, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Abaiang, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Marakei Airport, Kiribati
Lagoon Fish Traps, Kiribati
Marakei Lagoon, Kiribati

Thời tiết tại Làng Rawannawi, Kiribati

81°
Nhiều mây
Cảm thấy như 88°
·
High85°Low80°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
45
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345