Các địa điểm lân cận
Onotoa, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Beru, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Tamana, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Onotoa Lagoon, Kiribati
Onotoa Airport, Kiribati
Tabiteuea South Airport, Kiribati

Thời tiết tại Onotoa, Kiribati

83°
Nhiều mây
Cảm thấy như 91°
·
High86°Low83°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
37
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345