Các địa điểm lân cận
Làng Teaoraereke, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Banraeaba, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Tarawa, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Public Recreation Area, Kiribati
Tarawa Atoll Canoe Basin, Kiribati
Betio Soccer Field, Kiribati

Thời tiết tại Làng Teaoraereke, Kiribati

84°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 91°
·
High85°Low81°

Thời tiết sắp tới

Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
12
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345