Κοντινές τοποθεσίες 
Χωριό Teaoraereke, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Χωριό Μπανάραμπα, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Ταράβα, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Public Recreation Area, Κιριμπάτι
Tarawa Atoll Canoe Basin, Κιριμπάτι
Betio Soccer Field, Κιριμπάτι