Κοντινές τοποθεσίες 
Arorae, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Ταμάνα, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Νικουάου, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Arorae Airport, Κιριμπάτι
Tamana Airfield, Κιριμπάτι
Riki - frmr Moonfish Nursery, Κιριμπάτι