Κοντινές τοποθεσίες 
Κούρια, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Αρανούκα, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Αμπέμαμα, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Kuria Airfield, Κιριμπάτι
Aranuka Lagoon, Κιριμπάτι
Aranuka Airport, Κιριμπάτι