Κοντινές τοποθεσίες 
Betio Village, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Χωριό Μπαϊρίκι, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Ταράβα, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
JP Naval Guns 200mm WW2, Κιριμπάτι
Betio Sport Complex, Κιριμπάτι
Main Power Station, Κιριμπάτι