Các địa điểm lân cận
Làng Betio, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Bairiki, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Tarawa, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
JP Naval Guns 200mm WW2, Kiribati
Betio Sport Complex, Kiribati
Main Power Station, Kiribati

Thời tiết tại Làng Betio, Kiribati

84°
Nhiều mây
Cảm thấy như 92°
·
High85°Low81°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
46
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345