Các địa điểm lân cận
Arorae, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Tamana, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Nikunau, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Arorae Airport, Kiribati
Tamana Airfield, Kiribati
Riki - frmr Moonfish Nursery, Kiribati

Thời tiết tại Arorae, Kiribati

82°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 89°
·
High85°Low80°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
18
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345