Các địa điểm lân cận
Tamana, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Onotoa, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Arorae, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Tamana Airfield, Kiribati
Onotoa Lagoon, Kiribati
Arorae Airport, Kiribati

Thời tiết tại Tamana, Kiribati

82°
Nhiều mây
Cảm thấy như 87°
·
High85°Low83°

Thời tiết sắp tới

Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
21
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345