Các địa điểm lân cận
Maiana, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Tarawa, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Bairiki, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Oceanside Fish Traps, Kiribati
Maiana Lagoon, Kiribati
Maiana Airport, Kiribati

Thời tiết tại Maiana, Kiribati

84°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 93°
·
High84°Low82°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
41
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345