Các địa điểm lân cận
Maiana, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Tarawa, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Bairiki, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Oceanside Fish Traps, Kiribati
Maiana Lagoon, Kiribati
Maiana Airport, Kiribati