Các địa điểm lân cận
Abemama, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Aranuka, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Kuria, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Abemama Lagoon, Kiribati
UK Declaration of Gilberts Protectorate 1892, Kiribati
Eastern Ocean Reef Fish Traps, Kiribati

Chất lượng Không khí ở Abemama, Quần đảo Gilbert, Kiribati

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Abemama, Kiribati

PM10
0.42 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.24 μg/ft3
NO2
N/A
SO2
N/A
CO
0.13 ppb
O3
18.31 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Abemama, Kiribati

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Abemama, Kiribati

Th 4, 24 tháng 7
SángTrưaChiềuTối
AQI
38
33
31
30
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.44 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.38 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.21 μg/ft3
NO2
N/A
N/A
N/A
N/A
SO2
0.03 ppb
0.04 ppb
0.04 ppb
0.03 ppb
CO
0.09 ppb
0.09 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
18.7 ppb
16 ppb
14.5 ppb
15.06 ppb
AQI
34
35
38
43
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.44 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.53 μg/ft3
0.58 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.31 μg/ft3
NO2
N/A
N/A
N/A
N/A
SO2
0.02 ppb
0.03 ppb
0.04 ppb
0.04 ppb
CO
0.08 ppb
0.07 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
16.98 ppb
16.36 ppb
16.09 ppb
17.67 ppb
AQI
48
47
39
35
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.61 μg/ft3
0.55 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.43 μg/ft3
PM25
0.34 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.23 μg/ft3
NO2
N/A
N/A
N/A
N/A
SO2
0.02 ppb
0.03 ppb
0.04 ppb
0.04 ppb
CO
0.07 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
O3
22.47 ppb
22.72 ppb
22.9 ppb
24.56 ppb