Các địa điểm lân cận
Nikunau, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Beru, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Onotoa, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Riki - frmr Moonfish Nursery, Kiribati
Nikunau Airfield, Kiribati
Beru Airport, Kiribati

Chất lượng Không khí ở Nikunau, Quần đảo Gilbert, Kiribati

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Nikunau, Kiribati

PM10
0.31 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.16 μg/ft3
NO2
N/A
SO2
0.13 ppb
CO
0.13 ppb
O3
3.81 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Nikunau, Kiribati

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Nikunau, Kiribati

Th 5, 18 tháng 4
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
27
28
22
19
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.33 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.22 μg/ft3
PM25
0.17 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
N/A
N/A
0.01 ppb
N/A
SO2
0.05 ppb
0.04 ppb
0.03 ppb
0.04 ppb
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
4.45 ppb
4.77 ppb
5.65 ppb
7.15 ppb
AQI
22
19
16
17
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.25 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.25 μg/ft3
PM25
0.13 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.13 μg/ft3
NO2
0.01 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.03 ppb
0.04 ppb
0.05 ppb
0.04 ppb
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
0.09 ppb
0.08 ppb
O3
5.65 ppb
7.15 ppb
8.02 ppb
8.12 ppb
AQI
25
27
0
0
Phấn hoa

Cây

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

0
0
-
Không có
-
Không có
PM10
0.31 μg/ft3
0.38 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.17 μg/ft3
0.20 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
N/A
N/A
N/A
N/A
SO2
0.03 ppb
0.05 ppb
N/A
N/A
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
N/A
N/A
O3
7.72 ppb
7.06 ppb
N/A
N/A