Các địa điểm lân cận
Beru, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Nikunau, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Onotoa, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Nuka Lagoon, Kiribati
Beru Airport, Kiribati
Tabiang Lagoon, Kiribati