Các địa điểm lân cận
Aranuka, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Kuria, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Abemama, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Aranuka Lagoon, Kiribati
Aranuka Airport, Kiribati
Kuria Airfield, Kiribati