Các địa điểm lân cận
Làng Bonriki, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Buota, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Nawerewere, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Bonriki International Airport, Kiribati
US Mullinix Airfield WW2, Kiribati
Public Recreation Area, Kiribati

Chất lượng Không khí ở Làng Bonriki, Quần đảo Gilbert, Kiribati

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Làng Bonriki, Kiribati

PM10
0.59 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.31 μg/ft3
NO2
N/A
SO2
N/A
CO
0.13 ppb
O3
14.5 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Làng Bonriki, Kiribati

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Làng Bonriki, Kiribati

Th 7, 20 tháng 7
SángTrưaChiềuTối
AQI
57
54
52
51
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.76 μg/ft3
0.75 μg/ft3
0.64 μg/ft3
0.62 μg/ft3
PM25
0.40 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.34 μg/ft3
NO2
N/A
N/A
N/A
0.01 ppb
SO2
0.02 ppb
0.02 ppb
0.04 ppb
0.03 ppb
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
18.83 ppb
18.4 ppb
17.7 ppb
19.69 ppb