ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
หมู่บ้านบอนริกิ, หมู่เกาะกิลเบิร์ต, คิริบาส
หมู่บ้านบูโอตา, หมู่เกาะกิลเบิร์ต, คิริบาส
หมู่บ้านนาวาวีร์, หมู่เกาะกิลเบิร์ต, คิริบาส
สถานที่ใกล้เคียง
Bonriki International Airport, คิริบาส
US Mullinix Airfield WW2, คิริบาส
Public Recreation Area, คิริบาส
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน หมู่บ้านบอนริกิ หมู่บ้านบอนริกิ, หมู่เกาะกิลเบิร์ต, คิริบาส

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน หมู่บ้านบอนริกิ, คิริบาส

PM10
0.18 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.10 μg/ft3
NO2
N/A
SO2
N/A
CO
0.13 ppb
O3
8.13 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน หมู่บ้านบอนริกิ, คิริบาส

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน หมู่บ้านบอนริกิ, คิริบาส

ศ. 14 มิถุนายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
25
22
22
23
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.32 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.31 μg/ft3
PM25
0.17 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.16 μg/ft3
NO2
0.02 ppb
0.04 ppb
0.04 ppb
0.04 ppb
SO2
0.04 ppb
0.05 ppb
0.04 ppb
0.02 ppb
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
12.73 ppb
11.36 ppb
11.43 ppb
11.89 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
23
17
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.31 μg/ft3
0.22 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.16 μg/ft3
0.12 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
0.04 ppb
0.02 ppb
N/A
N/A
SO2
0.02 ppb
0.05 ppb
N/A
N/A
CO
0.08 ppb
0.07 ppb
N/A
N/A
O3
11.89 ppb
11.69 ppb
N/A
N/A