ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
หมู่บ้านอัมโบ, หมู่เกาะกิลเบิร์ต, คิริบาส
หมู่บ้านบาเระบะ, หมู่เกาะกิลเบิร์ต, คิริบาส
หมู่บ้าน Teaoraereke, หมู่เกาะกิลเบิร์ต, คิริบาส
สถานที่ใกล้เคียง
Public Recreation Area, คิริบาส
Tarawa Atoll Canoe Basin, คิริบาส
Tarawa Lagoon, คิริบาส
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน หมู่บ้านอัมโบ หมู่บ้านอัมโบ, หมู่เกาะกิลเบิร์ต, คิริบาส

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน หมู่บ้านอัมโบ, คิริบาส

PM10
0.22 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.12 μg/ft3
NO2
N/A
SO2
N/A
CO
0.13 ppb
O3
6.13 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน หมู่บ้านอัมโบ, คิริบาส

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน หมู่บ้านอัมโบ, คิริบาส

ศ. 17 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
44
35
40
38
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.58 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.53 μg/ft3
0.50 μg/ft3
PM25
0.31 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.27 μg/ft3
NO2
0.02 ppb
0.02 ppb
0.01 ppb
0.01 ppb
SO2
0.04 ppb
0.03 ppb
0.05 ppb
0.05 ppb
CO
0.07 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
O3
7.86 ppb
7.72 ppb
8.89 ppb
7.21 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
35
40
38
37
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.39 μg/ft3
0.53 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.41 μg/ft3
PM25
0.21 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.22 μg/ft3
NO2
0.02 ppb
0.01 ppb
0.01 ppb
0.01 ppb
SO2
0.03 ppb
0.05 ppb
0.05 ppb
0.03 ppb
CO
0.07 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
O3
7.72 ppb
8.89 ppb
7.21 ppb
6.71 ppb