Κοντινές τοποθεσίες 
Μαϊάνα, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Ταράβα, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Χωριό Μπαϊρίκι, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Oceanside Fish Traps, Κιριμπάτι
Maiana Lagoon, Κιριμπάτι
Maiana Airport, Κιριμπάτι