Κοντινές τοποθεσίες 
Χωριό Μακίν, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Μακίν, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Μπουταριτάρι, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Makin Lagoon, Κιριμπάτι
Makin Airfield, Κιριμπάτι
Reef Flats Fish Traps, Κιριμπάτι