Κοντινές τοποθεσίες 
Χωριό Rawannawi, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Μαρακή, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Abaiang, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Marakei Airport, Κιριμπάτι
Lagoon Fish Traps, Κιριμπάτι
Marakei Lagoon, Κιριμπάτι