Κοντινές τοποθεσίες 
ΟΝΟΥΤΙ, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Tabiteuea, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Αρανούκα, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Nonouti Lagoon, Κιριμπάτι
Nonouti Airfield, Κιριμπάτι
Tabiteuea North Airfield, Κιριμπάτι