Κοντινές τοποθεσίες 
Χωριό του Λονδίνου, Νησιά Line, Κιριμπάτι
Tabwakea Village, Νησιά Line, Κιριμπάτι
Κιριτιμάτι, Νησιά Line, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
London Port, Κιριμπάτι
Bridges Point Light, Κιριμπάτι
Kiritimati Lagoon, Κιριμπάτι