Κοντινές τοποθεσίες 
Αρανούκα, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κούρια, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Αμπέμαμα, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Aranuka Lagoon, Κιριμπάτι
Aranuka Airport, Κιριμπάτι
Kuria Airfield, Κιριμπάτι