Κοντινές τοποθεσίες 
Μαρακή, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Χωριό Rawannawi, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Abaiang, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Marakei Lagoon, Κιριμπάτι
Channel Fish Traps, Κιριμπάτι
Lagoon Fish Traps, Κιριμπάτι