Κοντινές τοποθεσίες 
Onotoa, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Μπερού, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Ταμάνα, Νησιά Γκίλμπερτ, Κιριμπάτι
Κοντινά μέρη
Onotoa Lagoon, Κιριμπάτι
Onotoa Airport, Κιριμπάτι
Tabiteuea South Airport, Κιριμπάτι