Các địa điểm lân cận
Makin, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Makin, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Butaritari, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Makin Lagoon, Kiribati
Makin Airfield, Kiribati
Reef Flats Fish Traps, Kiribati

Thời tiết tại Makin, Kiribati

82°
Mưa nhỏ
Cảm thấy như 90°
·
High86°Low80°
·
25%

Thời tiết sắp tới

Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
17
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345