Các địa điểm lân cận
Làng Temaiku, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Nawerewere, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Bonriki, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
US Mullinix Airfield WW2, Kiribati
Bonriki International Airport, Kiribati
Public Recreation Area, Kiribati

Thời tiết tại Làng Temaiku, Kiribati

84°
Nhiều mây
Cảm thấy như 92°
·
High85°Low80°

Thời tiết sắp tới

Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
42
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345