Các địa điểm lân cận
Làng Bikenibeu, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Nawerewere, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Làng Bonriki, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Bonriki International Airport, Kiribati
US Mullinix Airfield WW2, Kiribati
Public Recreation Area, Kiribati

Thời tiết tại Làng Bikenibeu, Kiribati

82°
Nhiều mây
Cảm thấy như 90°
·
High85°Low80°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
43
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345