Các địa điểm lân cận
Kuria, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Aranuka, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Abemama, Quần đảo Gilbert, Kiribati
Những nơi gần đó
Kuria Airfield, Kiribati
Aranuka Lagoon, Kiribati
Aranuka Airport, Kiribati

Thời tiết tại Kuria, Kiribati

81°
Mưa nhỏ
Cảm thấy như 86°
·
High84°Low79°
·
5%
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
14
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345