Các địa điểm lân cận
Làng Tabwakea, Quần đảo Line, Kiribati
Làng Luân Đôn, Quần đảo Line, Kiribati
Kiritimati, Quần đảo Line, Kiribati
Những nơi gần đó
Bridges Point Light, Kiribati
London Port, Kiribati
Kiritimati Lagoon, Kiribati

Thời tiết tại Làng Tabwakea, Kiribati

79°
Nhiều mây
Cảm thấy như 79°
·
High82°Low80°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
41
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345