Các địa điểm lân cận
Eilat, Quận phía Nam, Người israel
Aqaba, Aqaba Thống đốc, Jordan
Vịnh Tala, Aqaba Thống đốc, Jordan
Những nơi gần đó
Parq Ha`Arava, Người israel
Parq Nahal HaZomeah, Người israel
Umm Rashrash, Người israel