Các địa điểm lân cận
Bat Yam, Khu trung tâm, Người israel
Jaffa, Khu trung tâm, Người israel
Holon, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Misgad Jabaliya, Người israel
Gan Davidov, Người israel
Ginat Toulouse, Người israel

Chất lượng Không khí ở Bat Yam, Khu trung tâm, Người israel

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Bat Yam, Người israel

PM10
1.51 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.87 μg/ft3
NO2
17.19 ppb
SO2
8.69 ppb
CO
7.19 ppb
O3
85.5 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Bat Yam, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Bat Yam, Người israel

Th 6, 21 tháng 6
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
69
69
57
62
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.81 μg/ft3
0.67 μg/ft3
0.88 μg/ft3
0.96 μg/ft3
PM25
0.41 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.48 μg/ft3
0.52 μg/ft3
NO2
1.25 ppb
1.58 ppb
10.55 ppb
5.59 ppb
SO2
0.98 ppb
0.78 ppb
1.69 ppb
1.49 ppb
CO
0.11 ppb
0.1 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
O3
65.67 ppb
56.97 ppb
43.84 ppb
46.58 ppb
AQI
62
69
71
0
Phấn hoa

Cây

0
0
0
-
Không có

Cỏ dại

0
0
0
-
Không có

Cỏ

1
0
0
-
Không có
PM10
0.96 μg/ft3
0.99 μg/ft3
1.24 μg/ft3
N/A
PM25
0.52 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.63 μg/ft3
N/A
NO2
5.59 ppb
1.37 ppb
1.68 ppb
N/A
SO2
1.49 ppb
1.1 ppb
0.89 ppb
N/A
CO
0.15 ppb
0.14 ppb
0.18 ppb
N/A
O3
46.58 ppb
65.23 ppb
57.67 ppb
N/A