Các địa điểm lân cận
Herzliya, Khu trung tâm, Người israel
Kefar Shemaryahu, Khu trung tâm, Người israel
Herzliya Pituah, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Gan Mordekhai WeHaMinhara, Người israel
Herzliya Airport, Người israel
Gan Aluf, Người israel

Chất lượng Không khí ở Herzliya, Khu trung tâm, Người israel

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Herzliya, Người israel

PM10
0.57 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.32 μg/ft3
NO2
16.38 ppb
SO2
2.31 ppb
CO
0.13 ppb
O3
29.69 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Herzliya, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Herzliya, Người israel

Th 2, 17 tháng 6
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
50
58
65
44
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
0
0
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.62 μg/ft3
0.88 μg/ft3
0.77 μg/ft3
0.68 μg/ft3
PM25
0.35 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.53 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
5.99 ppb
25.09 ppb
15.7 ppb
5.08 ppb
SO2
1.33 ppb
2.49 ppb
1.61 ppb
1.54 ppb
CO
0.12 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
0.11 ppb
O3
44.72 ppb
11.86 ppb
6.72 ppb
49.94 ppb
AQI
65
44
47
0
Phấn hoa

Cây

0
0
0
-
Không có

Cỏ dại

0
0
0
-
Không có

Cỏ

0
1
1
-
Không có
PM10
0.77 μg/ft3
0.68 μg/ft3
0.74 μg/ft3
N/A
PM25
0.53 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.30 μg/ft3
N/A
NO2
15.7 ppb
5.08 ppb
5.47 ppb
N/A
SO2
1.61 ppb
1.54 ppb
1.06 ppb
N/A
CO
0.15 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
N/A
O3
6.72 ppb
49.94 ppb
46.6 ppb
N/A