Các địa điểm lân cận
Ganei Tikva, Khu trung tâm, Người israel
Savyon, Khu trung tâm, Người israel
Givat Shmuel, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Gan Newe Yehoshu`a, Người israel
Parq Dawid, Người israel
Gan Herut, Người israel

Chất lượng Không khí ở Ganei Tikva, Khu trung tâm, Người israel

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Ganei Tikva, Người israel

PM10
1.28 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.65 μg/ft3
NO2
0.31 ppb
SO2
1.38 ppb
CO
0.19 ppb
O3
70 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Ganei Tikva, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Ganei Tikva, Người israel

Th 7, 13 tháng 7
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
69
64
58
59
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.84 μg/ft3
0.80 μg/ft3
0.84 μg/ft3
0.95 μg/ft3
PM25
0.43 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.49 μg/ft3
NO2
0.24 ppb
0.29 ppb
0.59 ppb
1.14 ppb
SO2
1.11 ppb
1.08 ppb
0.98 ppb
1.94 ppb
CO
0.12 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
0.14 ppb
O3
59.69 ppb
57.72 ppb
55.02 ppb
50.39 ppb
AQI
59
83
83
60
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
0
0
0
PM10
0.95 μg/ft3
1.02 μg/ft3
0.77 μg/ft3
0.71 μg/ft3
PM25
0.49 μg/ft3
0.54 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.36 μg/ft3
NO2
1.14 ppb
0.34 ppb
0.29 ppb
0.56 ppb
SO2
1.94 ppb
1.6 ppb
1.26 ppb
0.81 ppb
CO
0.14 ppb
0.14 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
O3
50.39 ppb
69.1 ppb
61.03 ppb
53.27 ppb
AQI
52
63
0
0
Phấn hoa

Cây

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

1
0
-
Không có
-
Không có
PM10
0.66 μg/ft3
0.71 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.35 μg/ft3
0.38 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
0.88 ppb
0.23 ppb
N/A
N/A
SO2
1.09 ppb
0.93 ppb
N/A
N/A
CO
0.14 ppb
0.12 ppb
N/A
N/A
O3
48.07 ppb
63.05 ppb
N/A
N/A