Các địa điểm lân cận
Bnei Brak, Khu trung tâm, Người israel
Givat Shmuel, Khu trung tâm, Người israel
Ramat Gan, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Parq Dawid, Người israel
Ginat HaBonim, Người israel
Gan Yakir, Người israel

Chất lượng Không khí ở Bnei Brak, Khu trung tâm, Người israel

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Bnei Brak, Người israel

PM10
2.76 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.98 μg/ft3
NO2
4.69 ppb
SO2
2 ppb
CO
0.19 ppb
O3
48.19 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Bnei Brak, Người israel

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Bnei Brak, Người israel

Th 3, 21 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
78
76
63
69
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

1
0
1
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
2.31 μg/ft3
1.55 μg/ft3
0.58 μg/ft3
0.26 μg/ft3
PM25
0.75 μg/ft3
0.62 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.16 μg/ft3
NO2
21.44 ppb
2.65 ppb
1.37 ppb
2.87 ppb
SO2
1.95 ppb
0.64 ppb
0.77 ppb
0.48 ppb
CO
0.14 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
O3
16.15 ppb
36.6 ppb
62.6 ppb
55.62 ppb
AQI
76
63
69
42
Phấn hoa

Cây

0
1
1
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
1
1
0
PM10
1.55 μg/ft3
0.58 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.47 μg/ft3
PM25
0.62 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.26 μg/ft3
NO2
2.65 ppb
1.37 ppb
2.87 ppb
6.58 ppb
SO2
0.64 ppb
0.77 ppb
0.48 ppb
0.76 ppb
CO
0.1 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
O3
36.6 ppb
62.6 ppb
55.62 ppb
42.57 ppb
AQI
47
0
0
0
Phấn hoa

Cây

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có
PM10
0.58 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.32 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
1.97 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.69 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.11 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
39.82 ppb
N/A
N/A
N/A