ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Bnei Brak, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Givat Shmuel, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
ระมาดกาน, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Parq Dawid, อิสราเอล
Ginat HaBonim, อิสราเอล
Gan Yakir, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Bnei Brak Bnei Brak, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน Bnei Brak, อิสราเอล

PM10
0.70 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.46 μg/ft3
NO2
3.81 ppb
SO2
3.88 ppb
CO
0.19 ppb
O3
44.5 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Bnei Brak, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Bnei Brak, อิสราเอล

ส. 25 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
52
87
54
54
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
0
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
0
1
วันถัดไป
PM10
0.47 μg/ft3
1.81 μg/ft3
0.55 μg/ft3
1.17 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.56 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.49 μg/ft3
NO2
1.38 ppb
1.7 ppb
4.28 ppb
4.09 ppb
SO2
1.84 ppb
1.74 ppb
3.18 ppb
5.41 ppb
CO
0.14 ppb
0.13 ppb
0.15 ppb
0.14 ppb
O3
59.64 ppb
66.93 ppb
45.57 ppb
31.38 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
54
80
60
61
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
0
1
1
PM10
1.17 μg/ft3
1.74 μg/ft3
1.07 μg/ft3
1.54 μg/ft3
PM25
0.49 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.52 μg/ft3
NO2
4.09 ppb
1.36 ppb
0.82 ppb
1.77 ppb
SO2
5.41 ppb
4.87 ppb
0.68 ppb
1.27 ppb
CO
0.14 ppb
0.13 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
O3
31.38 ppb
61.27 ppb
53.94 ppb
43.72 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
58
58
56
57
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.85 μg/ft3
1.39 μg/ft3
0.78 μg/ft3
0.88 μg/ft3
PM25
0.43 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.49 μg/ft3
NO2
1.34 ppb
0.66 ppb
0.78 ppb
2.33 ppb
SO2
1.31 ppb
0.87 ppb
0.52 ppb
1.53 ppb
CO
0.12 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
0.14 ppb
O3
38.51 ppb
56 ppb
54.07 ppb
42.73 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
65
0
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.98 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.56 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
2.54 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
2.51 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.15 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
37.72 ppb
N/A
N/A
N/A