ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
อซอ, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
โฮลอน, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
เดิมพันดาแกน, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Parq Menahem Begin, อิสราเอล
Iztadion Winter, อิสราเอล
Ginat HaShoteret, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน อซอ อซอ, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน อซอ, อิสราเอล

PM10
4.72 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
2.92 μg/ft3
NO2
48.5 ppb
SO2
35.31 ppb
CO
12.63 ppb
O3
109.88 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน อซอ, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน อซอ, อิสราเอล

พ. 12 มิถุนายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
71
74
75
78
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
1.08 μg/ft3
2.41 μg/ft3
1.86 μg/ft3
1.31 μg/ft3
PM25
0.57 μg/ft3
0.66 μg/ft3
0.70 μg/ft3
0.73 μg/ft3
NO2
10.82 ppb
7.56 ppb
6.79 ppb
13.4 ppb
SO2
8.12 ppb
14.97 ppb
10.18 ppb
8.89 ppb
CO
0.18 ppb
0.15 ppb
0.13 ppb
0.17 ppb
O3
14.03 ppb
49.91 ppb
50.7 ppb
25.72 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
74
76
73
71
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
1.40 μg/ft3
2.41 μg/ft3
2.15 μg/ft3
1.18 μg/ft3
PM25
0.60 μg/ft3
0.69 μg/ft3
0.59 μg/ft3
0.61 μg/ft3
NO2
7.56 ppb
5.23 ppb
3.9 ppb
10.53 ppb
SO2
6.84 ppb
10.27 ppb
4.07 ppb
7.39 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
0.15 ppb
O3
19.23 ppb
44.9 ppb
42.41 ppb
27.9 ppb