ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Raanana, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
ฮอดห่าศรัณย์, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Kfar Saba, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Gan Ben Shefer, อิสราเอล
Kefar HaNo`ar HaOnim, อิสราเอล
Herzliya Airport, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Raanana Raanana, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน Raanana, อิสราเอล

PM10
0.85 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.50 μg/ft3
NO2
8.19 ppb
SO2
7 ppb
CO
0.19 ppb
O3
26.5 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Raanana, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Raanana, อิสราเอล

พ. 29 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
59
95
48
34
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
1
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.47 μg/ft3
0.63 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.38 μg/ft3
PM25
0.29 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.24 μg/ft3
NO2
0.89 ppb
1.24 ppb
4.39 ppb
4.63 ppb
SO2
3.29 ppb
3.45 ppb
3.97 ppb
3.35 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.16 ppb
0.16 ppb
O3
62.23 ppb
70.88 ppb
40.17 ppb
25.5 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
34
49
71
52
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
1
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.38 μg/ft3
0.68 μg/ft3
1.19 μg/ft3
0.54 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.31 μg/ft3
NO2
4.63 ppb
1.18 ppb
1.14 ppb
4.27 ppb
SO2
3.35 ppb
3.81 ppb
2.08 ppb
4.05 ppb
CO
0.16 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.15 ppb
O3
25.5 ppb
58.85 ppb
62.12 ppb
39.22 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
37
48
56
56
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.46 μg/ft3
1.14 μg/ft3
1.44 μg/ft3
0.83 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.43 μg/ft3
NO2
3.11 ppb
1.07 ppb
1.17 ppb
4.52 ppb
SO2
2.28 ppb
3.59 ppb
1.74 ppb
3.96 ppb
CO
0.15 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
0.14 ppb
O3
31.88 ppb
53.13 ppb
51.67 ppb
32.48 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
49
0
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.53 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.29 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
4.12 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
2.91 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.14 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
25.27 ppb
N/A
N/A
N/A