ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
จาฟฟา, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Bat Yam, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
เทลอาวีฟ, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Jaffa Light, อิสราเอล
Misgad en Nuzhah, อิสราเอล
Nemal Yafo, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน จาฟฟา จาฟฟา, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน จาฟฟา, อิสราเอล

PM10
2.76 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.98 μg/ft3
NO2
4.69 ppb
SO2
2 ppb
CO
0.19 ppb
O3
48.19 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน จาฟฟา, อิสราเอล

ต้นไม้
1/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน จาฟฟา, อิสราเอล

อ. 21 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
80
78
76
63
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
0
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
0
0
1
วันถัดไป
PM10
2.32 μg/ft3
2.31 μg/ft3
1.55 μg/ft3
0.58 μg/ft3
PM25
0.69 μg/ft3
0.75 μg/ft3
0.62 μg/ft3
0.30 μg/ft3
NO2
5 ppb
21.44 ppb
2.65 ppb
1.37 ppb
SO2
1.15 ppb
1.95 ppb
0.64 ppb
0.77 ppb
CO
0.11 ppb
0.14 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
O3
39.47 ppb
16.15 ppb
36.6 ppb
62.6 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
76
63
69
42
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
1
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
1
1
0
PM10
1.55 μg/ft3
0.58 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.47 μg/ft3
PM25
0.62 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.26 μg/ft3
NO2
2.65 ppb
1.37 ppb
2.87 ppb
6.58 ppb
SO2
0.64 ppb
0.77 ppb
0.48 ppb
0.76 ppb
CO
0.1 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
O3
36.6 ppb
62.6 ppb
55.62 ppb
42.57 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
47
0
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.58 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.32 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
1.97 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.69 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.11 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
39.82 ppb
N/A
N/A
N/A